Rekisteriseloste

Rakennustoimisto Hato Oy:n palveluihin liittyvä rekisteriseloste,
joka kuvaa kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja muuta tärkeää.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Rakennustoimisto Hato Oy
Y-tunnus: 1531823-0
Patokuja 1, 33960 Pirkkala

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Laura Kilpi
laura.kilpi@hato.fi / +358 40 7759 767

3. REKISTERIN NIMI

Rakennustoimisto Hato Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöön ottamien Rakennustoimisto Hato Oy:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen käyttämiseen liittyvien tiedotteiden toimittamiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaation nimi
  • Osoitetiedot
  • Y-tunnustiedot
  • Tilatut palvelut/tuotteet

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta Rakennustoimisto Hato Oy:n palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä, tai Rakennustoimisto Hato Oy osalta palveluiden laskutusvaiheessa.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Säilytetään ensisijaisesti Suomessa.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rakennustoimisto Hato Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.